VICEPREZIDENTĖ

VICEPREZIDENTĖ

Birutė Vaičkienė

Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namai direktorė