Ežerėlio Slaugos Namams - 15

IRENAI TAMULEVIČIENEI – asociacijos finansinės priežiūros komisijos narei  Socialinės apsaugos  ir darbo ministras  Donatas  Jankauskas  už ilgametę  sėkmingą  veiklą  šį  garbingą  apdovanojimą įteikė  Socialinių darbuotojų dienos  paminėjime ir švenčiant  Irenos  Tamulevičienės viešosios  įstaigos-  Slaugos namų 15–os  metų gyvavimo  šventę ;

DALIAI  ASTRAUSKIENEI-asociacijos  tarybos narei, Jonavos  globos  namų direktorei,  SADM ministro patarėjas Patrikas  Skrudupis  už ilgametę  sėkmingą  veiklą  šį  garbingą  apdovanojimą įteikė  asmeninio  jubiliejaus proga;

ALDONAI  KRINICKIENEI  -  asociacijos narei, už ilgametį ir nepriekaištingą darbinių pareigų atlikimą Kauno Panemunės Senelių namų direktorei Aldonai Krinickienei įteikta „Gerumo žvaigždė“.

„Žmogus, 20 metų vadovaujantis senelių namams, kurių veikla nuolat tobulinama, einama pirmyn, tikrai nusipelno padėkos. Džiugu girdėti, kad šiuose globos namuose ne tik nuolat vyksta įvairūs renginiai, bet seneliai čia užsiima ir įvairia savarankiška veikla bei net sportuoja naujai įrengtoje sporto salėje“, - teigė apdovanojimą teikusi ministro patarėja Lina Bušinskaitė.