ASOCIACIJOS PREZIDENTO RINKIMAI

 

Vasario 19 d. Vilniuje „Tremtinių namuose“ įvyko asociacijos tarybos posėdis. Pagrindinis posėdžio tikslas buvo išrinkti asociacijos prezidentą, nes pasitraukus iš šio posto ilgametei asociacijos vadovei Angelei Bajorienei ( nuo vasario 11d. pradėjo eiti SADM viceministrės pareigas) asociacijos vadovo pareigas ėjo asociacijos viceprezidentas Petras Jurgilas. Po neilgų diskusijų ir svarstymų vienbalsiai asociacijos  Prezidentu buvo išrinktas UAB „Senevita“ direktorius Petras Jurgilas.

Tarybos narei aptarė artimiausių metų asociacijos veiklos planus. Diskutavo ir svarstė SADM pateiktą „Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų pakeitimo projektą“.

Rimas Murinas

Asociacija ruošiasi renginiams - 2013 

Sausio 10 d. Vilniuje, socialinės globos namuose „Tremtinių namai” įvyko pirmasis 2013 m. asociacijos tarybos ir finansinės priežiūros komisijos narių posėdis.

Svarstyta  LR  Seime  vyksiančios konferencijos "Visuomenės senėjimo iššūkiai ilgalaikės priežiūros sistemai" organizaciniai klausimai, pasirengimas  asociacijos ataskaitinei  konferencijai, bendradarbiavimo su šalimis-konferencijos  dalyvėmis kryptys. Per  pietų pertrauką  pernai  lapkritį laimėjusi  konkursą  ir tapusi  Tremtinių  namų  direktorė, asociacijos narė, Jolanta  Bielskienė pakvietė  visus  asociacijos  tarybos, finansinės  priežiūros  komisijos  narius,

globos  namų  gyventojus  paklausyti Vilniaus muzikos mėgėjų orkestro (Dirigentas - Tadas Šileika) koncerto.

Angelė Bajorienė