2012-11-29 Prienų globos namuose įvyko Asociacijos tarybos posėdis dėl pasiruošimo 2013-01-31 tarptautinei konferencijai Lietuvos Respublikos Seime

2012-04-24 TARYBOS POSĖDIS

Vilniaus apskrities Gestų kalbos vertėjų centre įvyko asociacijos tarybos ir  finansinės komisijos posėdis. Pasidalinta  užduotimis, organizavimo  veiksmais ir  atsakomybėmis , patikslinta  programa ,ruošiantis  tarptautinei  konferencijai . Priimta naujų narių į  asociaciją, Angelė  Bajorienė  pateikė  informaciją  iš Šveicarijoje  vykusio E.D.E. generalinės  tarybos posėdžio.

 

Tarybos posėdis Tremtinių namuose, Vilniuje 2012-03-02