2001-04-28 Asociacijois tarybos posėdis Jonavos globos namuose

2011 m. balandžio 28 d.   Jonavos senelių globos namuose įvyko  asociacijos tarybos posėdis.Posėdžio metu buvo aptarta 2011 m. birželio 10-11 d. vyksiančio profesinio sambūrio  Švenčionių raj. Magūnų sen. Družilių km. poilsiavietėje „Pailgio Perlas -2 „  darbotvarkė.Apsitarta dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose :

E.D.E. regioninio kongreso Jūrmaloje ,kuris vyks 2011 m. gegužės 18-20 d. ir 2011m. rugsėjo 20-22 d. ilgalaikės slaugomų žmonių  priežiūros dienos Torūnėje (Lenkija).Prezidentė pateikė informaciją apie Soc. globos įstaigų vadovų atestacijos nuostatų rengimo eigą.Diskutuota apie aktualijas ir problemas teikiamų socialinių paslaugų srityje.

2011-03-15 Vilniuje įvyko asociacijos tarybos posėdis

(nuotraukoje iš kairės Petras Jurgilas, Angelė Bajorienė, Vilius Petrauskas)

 

Antradienį, kovo 15 d. asociacijos tarybos nariai rinkosi į eilinį tarybos posėdį Speceliuose socialinės globos namuose "Tremtinių namai" Vilniuje.

Vienas iš svarstomų klausimų -  asociacijos viceprezidento rinkimai. Buvusiam asociacijos viceprezidentui Daliui Bitaičiui nuo vasario 1d. tapus socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministru, asociacija liko be viceprezidento. Tarybos narių daugumos siūlymu buvo nutarta patvirtinti dar vieną viceprezidento pareigybę ir po siūlymų ir balsavimo asociacijos tarybos viceprezidentais vienbalsiai buvo išrinkti Petras Jurgilas ir Vilius Petrauskas.

 

Pirmasis 2011 m. asociacijos tarybos posėdis  įvyko  asociacijos buveinėje- Prienų globos  namuose

Prienų globos namuose  vyko asociacijos „Rūpestinga globa“ tarybos posėdis, kuriame buvo aptariami 2011 metų prioritetiniai klausimai: profesinio tobulėjimo renginiai įvairioms socialinių įstaigų  darbuotojų grupėms,  pasiruošimas   kovo mėn. generalinės  tarybos posėdžiui Florencijoje (Italija), kur su  17 šalių atstovais turės dalyvauti ir  skaityti pranešimą  asociacijos prezidentė, Europos asociacijos generalinės tarybos narė   Angelė  Bajorienė.

Rugsėjį  Lietuvos globos  įstaigų  vadovų  delegacija vyks į  XII  Europos globos  įstaigų  vadovų kongresą Prahoje.  Asociacijos  tarybos  nariai pateikė daug pasiūlymų  dėl  skėtinės  veiklos vystymo, dėl  kontaktų  su  įvairiomis institucijomis, užsienio partneriais.

Artimiausia  veikla: susitikimas su  SADM  atstovais dėl  2010 m. gruodį  asociacijos  tarybos  paruoštų probleminių socialinės globos   įstaigų  vystymo klausimų;  pasiruošimas  vasarį  įvyksiančiai  ataskaitinei konferencijai, kuri bus išplėsta  dalykiniais profesiniais  pranešimais.

 

Angelė Bajorienė