TARYBA

PREZIDENTAS

Petras Jurgilas Globos namai „SENEVITA“ direktorius

VICEPREZIDENTAS

Vilius Petrauskas Jasiuliškių socialinės globos namai direktorius

VICEPREZIDENTĖ

Birutė Vaičkienė Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namai direktorė

VICEPREZIDENTAS

 Ginter Harner BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktorius

.

Jonavos globos namų   direktorė Dalia Astrauskienė

.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas

.

Prūdiškių socialinės globos namų direktorius Bronislovas Juozėnas