Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių  globos įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija

RŪPESTINGA  GLOBA

Indre,
 
    Sveikinam  su  šiandienos įvykiu - Tu -  jau magistrė!!!  Sunkusis kelias  įveiktas. Džiaugiamės, kad esame  su Tavimi  "Rūpestingoje  globoje"  daug  metų. Ačiū, kad  padedi asociacijos   Prezidentui ir  Tarybai   koordinuoti  visiems  mums  reikalingas, naudingas  profesines  tobulėjimo veiklas. Tikime, kad  Tavo diplomas palengvins Tau  gyvenimą ir  pasunkins   piniginę.
 
Visų kolegų  vardu

Angelė  Bajorienė , asociacijos garbės  prezidentė, socialinio darbo ekspertė

IX Baltic Spring Conference
2018 spring conference

100 years of Care Services in Estonia

09. - 11.05.2018 Tartu, Kvartal

             2017 m. spalio 18 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko konferencija " Savivaldos vaidmuo tobulinant ilgalaikės socialinės globos politiką"

Konferenciją organizavo Lietuvos Edukologijos Universiteto Profesinių Kompetencijų Tobulinimo Institutas, Šakių rajono savivaldybė ir asociacija "Rūpestinga globa". Konfrencijos moderatorė, socialinio darbo ekspertė Angelė Bajorienė.

Rugsėjo 27-29 d. Lenkijoje, Torūnėje, vyko  XV –asis  kongresas   Europos senjorų   globos  įstaigų  vadovų  ir  paslaugų  teikėjų  asociacijos  kongresas  „Globos  namų  direktorius šiandien  ir rytoj“ čia.......

2017.04.26 – 2017.04.29

Tarptautinė Baltijos šalių konferencija 

Gdanskas, Lenkija

AKIMIRKOS  IŠ  TARPTAUTINĖS  BALTIJOS  ŠALIŲ  KONFERENCIJOS  TAUJĖNUOSE

2015 m. rugsėjo 24-25 d. Montreux (Šveicarija) vyko 14-asis E.D.E. kongresas

“Nuo vadybos iki partnerystės tinklų kūrimo ilgalaikėje priežiūroje”

E.D.E yra tarptautinė skėtinė profesinė organizacija, įkurta 1989 m. bei atstovaujanti ilgalaikės priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms įstaigų vadovus Europoje. Vienas iš pagrindinių jos uždavinių - skatinti keitimąsi informacija ir patirtimi tarp savo narių ir palengvinti abipusį mokymąsi. Daugiau skaityti čia

2014 m. gegužės 13-16 d.,  Narva-Joesuu Estijoje

2014 m. vasario 27 d. Konferencija

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: iššūkiai, aktualijos ir galimybės”

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 

EQUASS

Maskvos kolegų delegacija Lietuvoje

GLOBOS ĮSTAIGOS

.

PRIENŲ  GLOBOS  NAMAI

 

.

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

.

Globos namai „SENEVITA“

 

.

Jasiuliškių socialinės globos namai

.

Jonavos globos namai

.

Klaipėdos miesto globos namai

.

GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

.

Aukštelkės socialinės globos namai

.

EŽERĖLIO SLAUGOS NAMAI

.

Plinkšių globos namai

.

VŠĮ SMALININKŲ SENJORŲ NAMAI

.

Kauno Panemunės senelių namai

.

Prūdiškių socialinės globos namai

.

Kauno kartų namai