Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių  globos įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija

RŪPESTINGA  GLOBA

2017 m. birželio 29 d.  – 2017m. birželio 30 d. organizuojamas LARG profesinis sambūris

Detalesnę informaciją rasite programoje

Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006

2017 m. balandžio mėn. 3-6 dienomis projekto partnerių atstovai dalyvaus antrame vizite  Norvegijoje. DAUGIAU .....

2017.04.26 – 2017.04.29

Tarptautinė Baltijos šalių konferencija 

Gdanskas, Lenkija

Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ viešinimo renginys – pasiekti rezultatai ir įgyvendinti tikslai

 

2017 m. vasario mėn. 22 dieną DAUGIAU......

AKIMIRKOS  IŠ  TARPTAUTINĖS  BALTIJOS  ŠALIŲ  KONFERENCIJOS  TAUJĖNUOSE

2015 m. rugsėjo 24-25 d. Montreux (Šveicarija) vyko 14-asis E.D.E. kongresas

“Nuo vadybos iki partnerystės tinklų kūrimo ilgalaikėje priežiūroje”

E.D.E yra tarptautinė skėtinė profesinė organizacija, įkurta 1989 m. bei atstovaujanti ilgalaikės priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms įstaigų vadovus Europoje. Vienas iš pagrindinių jos uždavinių - skatinti keitimąsi informacija ir patirtimi tarp savo narių ir palengvinti abipusį mokymąsi. Daugiau skaityti čia

2014 m. gegužės 13-16 d.,  Narva-Joesuu Estijoje

2014 m. vasario 27 d. Konferencija

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: iššūkiai, aktualijos ir galimybės”

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 

EQUASS

Maskvos kolegų delegacija Lietuvoje

GLOBOS ĮSTAIGOS

.

PRIENŲ  GLOBOS  NAMAI

 

.

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

.

Globos namai „SENEVITA“

 

.

Jasiuliškių socialinės globos namai

.

Jonavos globos namai

.

Klaipėdos miesto globos namai

.

GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

.

Aukštelkės socialinės globos namai

.

EŽERĖLIO SLAUGOS NAMAI

.

Plinkšių globos namai

.

VŠĮ SMALININKŲ SENJORŲ NAMAI

.

Kauno Panemunės senelių namai

.

Prūdiškių socialinės globos namai

.

Kauno kartų namai